Indicators for pedogeochemical barriers of heavy metals’ migration

  • V. M. Savosko Kryvyi Rih State Pedagogical University, Kryvyi Rih, Ukrane
Keywords: pedogeochemical migration barriers, substation-reaction phenomenon, heavy metals, soil, Krivorizhzhya

Abstract

The aims of this study were to substantiate indicators for pedogeochemical barriers of heavy metals’s migration. The concept of pedogeochemical barriers of heavy metals’migration. Pedogeochemical migration barrier is part of the soil horizon or soil profile, where, as a result of special pedosubstantsiya availability and certain pedogeochemical reactions percolation, there is a significant accumulation of some chemical elements. These barriers act as a «substation-reactionary phenomenon». Pedogeochemical migration barrier grouped into five types: mechanical A, physical (sorption) B, physicochemical (ion exchange) C, chemical D and biological E. Indicators of geochemical migration barriers. To assess the geochemical barriers to migration, A. I. Perelman suggested using barrier contrast indicators and the barrier gradient. Wherein, the barrier contrast is calculated as the ratio of the chemical element concentration on the barrier to its quantity up to the barrier. Barrier gradient is the ratio of soil differences before and after the barrier to its length. Indicators of pedogeochemical migration barriers. In soil science, as the analogue of the barrier contrast are: the contrast ratio, the coefficient of intra-profile differentiation, alluvial-accumulative coefficients. As an analogue of the gradient barriers, there are indices of absolute and relative gradients of pedogeochemical migration barriers. Indicators of Pedogeochemical migration barriers manifest that in the chernozems of ordinary and southern at Kryvyi Rih areas, the accumulation of heavy metals in the humus transition and humus accumulation horizons has been revealed. Wherein, the more intensive action of soil migration barriers is naturally revealed in chernozems of ordinary, in comparison with chernozems southern.

References

Alekseenko, V. A. (2003). Geohimicheskie bareryi [Geochemical barriers]. Logos, Moskva (in Russian).
Aparin, B. F., Aparin, B. F. (2012). Pochva kak biogeomembrana [Soil as a biogeo-membrane]. Soil as a natural biogeomembrane: materials of the International Scientific Conference. BBM, St. Petersburg, 6–8 (in Russian).
Bradl, H. B. (2005). Heavy metals in the environment. Elsevier Academic Press, Amsterdam.
Chertko, N. K. (2008). Geohimiya [Geochemistry]. Belorusskiy gosudarstvennyiy universitet, Minsk (in Russian).
Dabahov, M. V., Dabahova, E. V., Titova, V. I. (2005). Tyazhelyie metallyi: ekotoksikologiya i problemyi normirovaniya [Heavy metals: Ecotoxicology and normalization problems]. Izdatelstvo VVAGS, Nizhniy Novgorod (in Russian).
Dobrovolskiy, V. V. (1997). Biosfernyie tsiklyi tyazhelyih metallov i regulyatornaya rol pochvyi [Biospheric cycles of heavy metals and the regulatory role of soil]. Eurasian Soil Science, 4, 431–441 (in Russian).
Dobrovolskyi, H V., Nykytyn, E. D. (2000). Sokhranenye pochv kak nezamenymoho komponenta byosferu [Soil conservation as an indispensable component of the biosphere]. Nauka, Moskva (in Russian).
Dolina, O. O., Smetana, O. M. (2014). Teritorialna struktura ta klasifikaciya gruntiv Krivorizkogo zalizorudnogo bassejnu [Territorial pattern and classification of soils of Kryvyi Rih Iron-Ore Basin]. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, 22(2), 161–168 (in Ukrainian).
Fridland, V. M. (1981). Chernozemy SSR (Ukraina) [Chernozems of the USSR (Ukraine)]. Kolos, Moscow (in Russian).
Gedroyts, K. K. (1955). Uchenie o poglotitelnoy sposobnosti pochv [The doctrine of the absorption capacity of soils]. Selected works in three volumes. Volume one. Agricultural Literature Publishing House, Moscow. 241–384 (in Russian).
Glazovskaya, M. A. (1988). Geohimiya prirodnyih i tehnogennyih landshaftov SSSR [Geochemistry of natural and man-made landscapes of the USSR]. Vyisshaya shkola, Moskva (in Russian).
Kopcik, G. N. (2014). Sovremennye podhody k remediacii pochv, zagryaznennyh tyazhelymi metallami (obzor literatury) [Modern approaches to remediation of soils contaminated by heavy metals (literature review)]. Eurasian Soil Science, 7, 851–868 (in Russian).
Kossovich, P. S. (1916). Kratkij kurs obshego pochvovedeniya [Short Course of General Soil Science]. Printing house Altshuler, Petrograd (in Russian).
Kuzmin, V. A. (2000). Geohimicheskie bareryi v pochvah Pribaykalya [Geochemical barriers in the soils at Baikal region]. Eurasian Soil Science, 10, 197–102 (in Russian).
Maksimovich, N. G., Hayrulina, E. A. (2011). Geohimi-cheskie bareryi i ohrana okruzhayuschey sredyi [Geochemical barriers and environmental protection]. Permskiy gosudarstvennyiy universitet, Perm (in Russian).
Maximovich, N., Khayrulina, E. (2014). Artificial geochemical barriers for environmental improvement in a coal basin region. Environmental Earth Science, 72, 1915–1924.
Motuzova, G. V. (2009). Soedineniya mikroelementov v pochvah: sistemnaya organizatsiya, ekologicheskoe znachenie, monitoring [The compounds of trace elements in soils: system organization, ecological significance, monitoring]. Knizhnyiy dom Librokom, Moskva (in Russian).
Nechaeva, E. G. (1985). Landshaftno-geohimicheskij analiz dinamiki taezhnyh geosistem [Landscape-geochemical analysis of dynamics of taiga geosystems]. Institute of Geography of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Irkutsk (in Russian).
Perelman, A. I. (1961). Geohimiya landshafta [Landscape Geochemistry]. Gosudarstvennoe izdatelstvo geograficheskoy literaturyi, Moskva (in Russian).
Perelman, A. I. (1972). Geohimiya elementov v zone gipergeneza [Geochemistry of elements in the hypergenesis zone]. Nedra, Moskva (in Russian).
Perelman, A. I. (1989). Geohimiya [Geochemistry]. Vyisshaya shkola, Moskva (in Russian).
Rode, A. A. (1937). Podzoloobrazovatelnyj process [Podzol formation process]. Publishing house of Sciences Academy of USSR, Moscow-Leningrad (in Russian).
Savosko, V. M. (2003). Gidrotehnogennoe nakoplenie podvizhnyih form tyazhelyih metallov v pochvah Krivbassa [Hydrotechnogenic accumulation of heavy metals mobile forms in soils at Kkrivbass]. Gruntoznavstvo, 4(1-2), 105–109 (in Russian).
Savosko, V. M. (2009). Lokalnoe fonovoe soderzhanie tyazhelyih metallov v pochvah Krivorozhskogo zhelezorudnogo regiona [The heavy metals local background consents in soils at Kryvyi Rih iron ore region]. Gruntoznavstvo, 10(3-4), 64–73 (in Russian).
Savosko, V. M. (2015). Gruntovij pokriv Krivorizhzhya [The Soil Сover at Kryvorizhya]. Fizichna geografiya Krivorizhzhya – monografichna navchalna kniga [Physical geography of Kryvorizhzhya – monographic educational book]. Publisher Roman Kozlov, Kryvy Rih [in Ukrainian].
Savosko, V. N. (2016). Tyazhelyie metallyi v pochvah Krivbassa [Heavy metals in soils at Kryvbas]. Dionat, Krivoy Rog (in Russian).
Savosko, V. M. (2017). Genezis ideyi ta definiciya pedogeohimichnih bar'yeriv migraciyi vazhkih metaliv [Genesis’idea and definition for pedogeochemical barriers of heavy metals’migration]. Gruntoznavstvo, 17(3-4), 21–29 (in Russian).
Simonov, G. A. (2004). Balansovyj metod issledovaniya mineralnoj massy pochvy [Balance method for studying the mineral mass of soil]. Vestnik Insituta biologii Komi NC UrO RAN 46-49 (in Russian).
Sposito, G. (2008). The Chemistry of Soils. Oxford University Press, New York.
Tan, K. H. (1982). Principles of soil chemistry. Marcel Dekker Inc, New York.
World reference base for soil resources, 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
Polupan, М. І., Solovej, V. B., Velichko, V. A. (2005). Classification of soils at Ukraine. Agrarian Science, Kyiv (in Ukrainian).
Soil Survey Staff, 2014. Keys to Soil Taxonomy, 12th Edition. USDA-Natural Resources Conservation Service, Washington.
Vasilev, A. A., Chaschin, A. N. (2011). Tyazhelyie metallyi v pochvah goroda Chusovogo: otsenka i diagnostika zagryazneniya [Heavy metals in the soils at Chusovoy city: assessment and diagnosis of pollution]. Permskaya GSHA, Perm (in Russian).
Vernander, N. B., Gogolev, I. N., Kovalishinb, D. I., Novakovskij, L. Ya., Sireno, N. A., Tyutyunnik, D. A., 1986. Priroda Ukrainskoj SSR, Tom Pochvy [Nature of the Ukrainian SSR, Volume Soils]. Naukova Dumka, Kyiv (in Russian).

Abstract views: 79
PDF Downloads: 50
Published
2019-01-27
How to Cite
Savosko, V. (2019). Indicators for pedogeochemical barriers of heavy metals’ migration. Fundamental and Applied Soil Science, 19(1), 15-21. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/041903